Wybrana bibliografia

 

Opracowania ogólne

Hermansdorfer Mariusz, Artyści Wrocławia 1945–1970, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.

Kowalska Bożena, Polska awangarda malarska 1945–1980. Szanse i mity, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Mazur Andrzej, Syntezy 2, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2022.

Szkice z pamięci. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu we wspomnieniach jej założycieli, studentów i pedagogów. Lata 1946–1996, red. Andrzej Saj, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 1996.

Sztuka polska XX wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, red. Mariusz Hermansdorfer, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Sztuka z wrocławskim aTESTem, red. Agata Danielak-Kujda, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2016.

Świsłocka-Karwot Sylwia, Sztuka we Wrocławiu w latach 1945–1970. Artyści, dzieła, krytycy, Via Nova, Wrocław 2016.

Worłowska Magdalena, Land art – poszukiwanie nowych przestrzeni dla sztuk, w: Obrazy świata, przestrzenie dzieła. Literatura–sztuki plastyczne, red. Stanisław Jasionowicz, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016.

Wrocław sztuki. Sztuka i środowisko artystyczne we Wrocławiu 1946–2006, red. Andrzej Saj, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Agencja Reklamowa i Drukarnia Kontra s.c., Wysoka 2006.

Katalogi, foldery wystaw, monografie:

II Wystawa Plastyki „Złotego Grona”, red. Tadeusz Szum-Szumiński, kat. wyst., Związek Polskich Artystów Plastyków, Zielona Góra 1965.

Distorted Clarity, kat. wyst., Chashama Foundation, New York 2013.

Grupa Wrocławska: malarstwo, grafika, rzeźba: jubileuszowa wystawa Grupy, kat. wyst., Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Wrocławski, Muzeum Architektury, Wrocław 1972.

Grupa Wrocławska. Malarstwo. Rzeźba, red. Jerzy Ludwiński, kat. wyst., Wrocław 1967.

Konrad Jarodzki. Malarstwo, Muzeum Architektury i Odbudowy we Wrocławiu, Wrocław 1967.

Konrad Jarodzki. Nadchodzi, kat. wyst., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Konrad Jarodzki. Pośród, red. Patrycja Bochenek, Milek Kierc, kat. wyst., mia ART GALLERY, Wrocław 2019.

Kopernik – Kosmos: Ogólnopolska wystawa malarstwa, red. Janina Myślińska, Halina Załęska, kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 1973.

Malarstwo. Rysunek Konrada Jarodzkiego, wstęp Jerzy Hermanowicz, kat. wyst., Biuro Wystaw Artystycznych Białystok, 1974.

Plener Ziemia Zgorzelecka 1971: nauka i sztuka w procesie ochrony naturalnego środowiska człowieka, red. Wanda Gołkowska, Jerzy Ludwiński, kat. pleneru, Wrocławska Drukarnia Kartograficzna, Wrocław 1972.

Sympozjum plastyczne Wrocław ’70, red. Danuta Dziedzic, Zbigniew Makarewicz, kat. pleneru, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, Wrocław 1983.

Śnieciński Marek, Konrad Jarodzki, z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2022.

Artykuły prasowe, eseje, wywiady:

Baworowska Barbara, Konrad Jarodzki, „Sztuka” 1975, nr 2.

Hermansdorfer Mariusz, Konrad Jarodzki, „Odra” 1971, nr 9.

Hermansdorfer Mariusz, Konrad Jarodzki, „Odra” 1975, nr 1.

Hermansdorfer Mariusz, Rysunki Konrada Jarodzkiego, „Odra” 1969, nr 9.

Ilkosz Barbara, Po festiwalach. Artyści polscy na festiwalach międzynarodowych w latach 1975–1995, „Format. Pismo Artystyczne” 1995, nr 18/19.

Jaroszewski Janusz, Konrad Jarodzki – artysty portret domniemany, „Format. Pismo Artystyczne” 1992, nr 3/4.

Konrad Jarodzki, Maluję, więc jestem, rozm. Barbara Lekarczyk-Cisek, 27.12.2017, http://www.kulturalneingrediencje.blogspot.com/2017/12/konrad-jarodzki-maluje-wiec-jestem.html (dostęp: 19.08.2023).

Kostecki Władysław, Grupa Wrocławska, „Odra” 1970, nr 5.

Kostołowski Andrzej, Gruzy, platany, ideogramy. Uwagi o sztuce wrocławskiego strukturalizmu anno 2014, „Format. Pismo Artystyczne” 2014/2015, nr 70.

Lewandowski-Palle Paweł, Obrazy ujawniają się same, „Format. Pismo Artystyczne” 2014/2015, nr 70.

Łubowicz Elżbieta, Grupa Wrocławska, „Odra” 1985, nr 3.

Madeyski Jerzy, Sztuka Jarodzkiego, „Życie Literackie” 1972, nr 26.

Makarewicz Zbigniew, Grupy artystyczne wrocławskich plastyków, „Odra” 1979, nr 11.

Makarewicz Zbigniew, Polska abstrakcja, „Format. Pismo Artystyczne” 1995, nr 18/19.

Sarzyński Piotr, Rury i glisty. Recenzja wystawy: „Pośród – Konrad Jarodzki”, „Polityka” 2019, nr 29.

Teksty autorskie Konrada Jarodzkiego:

[bez tytułu], w: Malarstwo. Rysunek Konrada Jarodzkiego, kat. wyst., Biuro Wystaw Artystycznych Białystok, 1974.

30-lecie ZPAP Okręgu Wrocławskiego, „Związek Polskich Artystów Plastyków. Biuletyn Rady Artystycznej” 1979, nr 1.

Przestrzeń jako tworzywo, materiały dydaktyczne, nr 1, ASP Wrocław, 1999.

Słowo wstępne, w: 1791–1994. Szkoła plastyczna we Wrocławiu – tradycja i teraźniejszość, red. Gerd Biegel, Konrad Jarodzki, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Wrocław 1994.

Uwagi autorskie o własnej twórczości, w: Konrad Jarodzki. Nadchodzi, kat. wyst., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Filmy, materiały multimedialne:

Archiwum Dolnośląskich Artystów. Pracownia Konrad Jarodzki, wideo, pomysł i realizacja Tomasz Opania, 2016/2017.

Oprowadzanie kuratorskie Marka Śniecińskiego po wystawie
Mrok czasu – światło przestrzeni. Twórczość Konrada Jarodzkiego, realizacja Michał Stenzel © 66P Subiektywna Instytucja Kultury, Wrocław 2022, www.66p.pl, https://www.youtube.com/watch?v=1hva7vzCDP8 (dostęp: 21.08.2023).

W absolutnej ciszy, film dokumentalny, scen. i reż. Łukasz Śródka, Odra Film, 2017.

Opracowanie, poprawione i uzupełnione, na podstawie:

Marek Śnieciński, Konrad Jarodzki, z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2022.

© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu