Opracowanie archiwum: Joanna Sokołowska

Współpraca: Bartosz Gierczak

Projekt i wykonanie: Michał Szota

Redakcja stylistyczna i korekta: Agnieszka Hatowska

© Rafał Jarodzki 2023

Zasady udostępniania fotografii:

O ile nie zaznaczono inaczej, fotografie udostępnione na stronie internetowej www.konrad.jarodzki.pl pochodzą z archiwum Konrada Jarodzkiego. Z fotografii pochodzących z archiwum Konrada Jarodzkiego można korzystać wyłącznie dla niekomercyjnych celów naukowych i edukacyjnych, pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci, oznaczenia autorstwa pracy wraz z tytułem i datą, autorstwa fotografii, źródła i praw autorskich:

Archiwum Konrada Jarodzkiego
www.konrad.jarodzki.pl
© Rafał Jarodzki 2023

W razie zainteresowania nieprezentowanymi w archiwum pracami Konrada Jarodzkiego lub zasobami archiwum dla celów innych niż wyżej wymienione prosimy o kontakt pod adresem: bartosz.gierczak@erera.pl.

Pomimo przeprowadzenia gruntownych badań nie zawsze możliwe było ustalenie autora lub podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do utworów, które umieściliśmy na stronie archiwum. W przypadku stwierdzenia naruszenia Państwa praw autorskich prosimy o kontakt pod adresem: bartosz.gierczak@erera.pl w celu uregulowania zasad korzystania. Wszelkie uzasadnione roszczenia zostaną uznane w sposób zwyczajowo przyjęty i zgodnie z przepisami prawa.