Prace w kolekcjach publicznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

Galeria Arsenał w Białymstoku

Galeria Studio w Warszawie 

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum Współczesne Wrocław

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie