Konrad Jarodzki

RYSUNEK – Znak uniwersalny

Rysunek stoi u podstaw sztuki. Obok takich zjawisk prymarnych człowieka, jak mowa i taniec, rysunek stanowi elementarny środek porozumienia i ekspresji. Początki życia w sferze samoświadomości i refleksji zrodziły sposób myślenia linearnego. Myślenie kreską jest spontanicznym przekazem wynikającym z gestu ręki, gestu magicznego. Kreską człowiek poznawał, nazywał, przyswajał i zaklinał rzeczy. Linie pojawiały się na czerepach dzbanów, ścianach jaskiń i ciałach ludzkich.

Z nich zbudowano pierwociny alfabetów. One stały się, przez powtarzalność, najprostszym sposobem liczenia. Linia jest wstępem do myślenia abstrakcyjnego. Jej użycie, często intuicyjne i spontaniczne w zaraniu wieków, stało się dźwignią sztuki i nauki. Rysunek jest nieodłącznym elementem twórczości plastycznej. Jego charakter zmienia się, w zależności od potrzeby i indywidualności artysty.

Można rozróżnić:

  • rysunek jako studium i analiza natury,
  • rysunek jako zapis informacja,
  • rysunek jako środek do opracowania koncepcji, projektu czy scenariusza dzieła plastycznego,
  • rysunek jako symbol, alfabet, skrót myślowy, komiks, znak,
  • rysunek jako pełna samoistna wypowiedź artystyczna.

Elementem charakterystycznym łączącym wszystkie rodzaje rysunku jest kreska, linia wynikająca z ruchu ręki. W tym sensie rysunek jest zapisem ruchu i stanowi swego rodzaju podpis człowieka. Identyfikuje go, obnaża i informuje o jego cechach indywidualnych, zdolności widzenia, postrzegania, a nade wszystko przeżywania, koncentracji i napięcia. Można porównać kreski rysunku do sejsmografu impulsów i tętna lub elektrokardiogramu serca. Rysunek mówi tyleż o obiekcie rysowanym, co o samym artyście, jest jego psychografem. Przez natychmiastowe nieomal przenoszenie idei, pracą narzędzia, na płaszczyznę, ujawnia się każdy moment wahania, słabości lub siły, zwątpienia lub zdecydowania.

Ubóstwo środków, jakie charakteryzuje rysunek w porównaniu do innych dyscyplin, jak malarstwo i rzeźba, wymaga dokonywania wyboru, syntetyzowania i niemówienia o wszystkim. Wymaga intuicyjnego i intelektualnego wyboru elementów istotnych i pomijania zbędnych. Inteligencja i mądrość czy gadatliwość i głupota są natychmiast rozpoznawalne w rysunku. Rysunek jako najbardziej prywatna wypowiedź, podobnie jak pamiętniki pisarza, wymaga szczerości i jednocześnie wyczucia granicy zwierzenia. Każda następna i zbędna kreska jest już zgubna i szkodzi dziełu. Obowiązuje zasada: minimum środków przy maksimum wyrazu.

Powyższe uwagi dotyczą każdego rysunku. W poszczególnych rodzajach rysunku stają się istotniejsze niektóre cechy.

I tak:

  • przy studium natury – precyzja i sumienność obserwacji,
  • przy gromadzeniu informacji – rzetelność, prawdomówność i treściwość,
  • przy opracowaniu koncepcji – szybkość obrazowania każdej przelotnej myśli. Sprzężenie zwrotne polegające na rysowaniu myśli przy jednoczesnym myśleniu na podstawie zapisu rysunkowego,
  • przy kreowaniu znaku – dyscyplina i logika oraz zmysł myślenia skrótowego. Metaforyczność i obiektywizacja idei,
  • przy wypowiedzi artystycznej – odwaga obnażania własnej osobowości, zawierzenie intuicji. Dążenie do syntezy i siły wyrazu.

Odrzucanie służebnej roli rysunku na rzecz pełnej, bezinteresownej wypowiedzi.

Rysunek sam w sobie jest zabiegiem abstrakcyjnym. Operuje się w nim linią, która jako pojęcie geometryczne nie istnieje w rzeczywistości. Istnieją tylko zaledwie pozory tej jednowymiarowej wartości. Nawet w skrajnie realistycznym rysunku zachodzi podwójna transpozycja rzeczywistości. Zamiana przestrzeni na płaszczyznę oraz zamiana bezliniowej natury świata na kreskę.

Skomplikowana struktura rysunku nie zawęża jednak jego zastosowania i przydatności, lecz przeciwnie, w sposób paradoksalny, przez wszystkie czasy czyni go żywym.

Nie ogranicza rysunku forma. Istnieje pod postacią nieudolnych i nonszalanckich gryzmołów oraz krańcowo doskonałych i precyzyjnych struktur. W sztuce chodzi przede wszystkim o stawianie problemów i pytań. Medium zwane rysunkiem nadaje się najlepiej do tego rodzaju dywagacji. Łączy w sobie alfabetyczną zdolność wyrażania treści z bogactwem możliwości wizualnego pojmowania i przeżywania świata.

ŹRÓDŁO:

Tekst pierwotnie opublikowany w: Konrad Jarodzki, Przestrzeń jako tworzywo. Rysunek, materiały dydaktyczne, nr 1, ASP Wrocław, 1999.

© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu