Konrad Jarodzki (1927—2021). Malarz, architekt, wykładowca akademicki, rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, członek Szkoły/Grupy Wrocławskiej. Był wybitnym przedstawicielem malarstwa związanego z nurtem abstrakcji organicznej.

Twórczość Konrada Jarodzkiego jest świadectwem artystycznych poszukiwań „jedności strukturalnej świata”. W swoich obrazach eksplorował elementarne idee przestrzeni, czasu, ruchu i światła w skali mikro- i makrokosmosu. Inspirował się zjawiskami przyrodniczymi i zagadnieniami z fizyki, takimi jak relacje materii i próżni, przemiana energii, cząstki elementarne.

Przede wszystkim zajmowało go zmysłowe przekształcanie zewnętrznych impulsów i przeżyć osobistych w obrazy przy pomocy środków malarskich: barwy, waloru, linii, faktury, rytmu. Poruszając się w obszarze abstrakcji, komunikował się z wyobraźnią odbiorców i odbiorczyń, poprzez budowanie przestrzeni dla skojarzeń, emocji i interpretacji symbolicznych. Jego prace projektują często nieuchwytne, atawistyczne poczucie zagrożenia. Odnajdziemy w nich echa doświadczeń wojny i świadomość dalekosiężnych skutków cywilizacyjnych wyzwań nowoczesności, takich jak katastrofa środowiskowa, postęp naukowy czy eksploracja kosmosu.

W archiwum prezentujemy wybór prac artysty.